Les 6. Beïnvloedingsfactoren

Wat weet je straks?

In de vorige lessen heb je geleerd dat de smaak van wijn hoofdzakelijk bepaald wordt door het druivenras en de verschillende technieken die toegepast worden tijdens het vinificatieproces. In deze les zul je er achter komen dat er nog een aantal factoren zijn die invloed kunnen hebben op de smaak van de wijn.

Nog meer beïnvloedingsfactoren

In de vorige lessen heb je geleerd dat het druivenras en de diverse vinificatietechnieken voor een groot gedeelte bepalen hoe de wijn uiteindelijk smaakt. Je weet inmiddels hoe de wijnmaker de smaak van de wijn kan beïnvloeden en dat elk druivenras een uniek smaakkarakter heeft. Vreemd genoeg zul je wijnen tegen kunnen komen die buiten een bepaalde smaakbandbreedte vallen, ondanks jouw realiteit met ofwel het druivenras of bepaalde vinificatiemethodes. Dit kan goed te maken hebben met de zogenaamde overige beïnvloedingsfactoren. Natuurlijk hebben we het over factoren die de smaak van de wijn beïnvloeden. Hoe die factoren invloed kunnen hebben zul je weten wanneer je begrijpt wat er gebeurt in en met de wijngaard. De wijngaard staat dus centraal bij de laatst factoren die invloed kunnen uitoefenen op de smaak van wijn.

De wijngaard is aangeplant op een bodemtype en grondsoort, is onderhevig aan klimatologische omstandigheden ter plaatse en heeft een bepaalde ligging of positie ten opzichte van de zon. Deze combinatie van bodem, klimaat en de ligging van de wijngaard noemen we in wijntermen terroir. Dit zijn natuurlijke omstandigheden waar niemand iets aan kan veranderen.

Terroir

De combinatie tussen bodem, klimaat en de ligging van de wijngaard die samen voor unieke situaties kunnen zorgen in het groei en rijpingsproces van het druivenras. Hieronder zal ik beknopt uitleggen wat de verschillen kunnen zijn per “terroir element”. Omdat dit een bijzonder complex onderwerp is beperken we ons in deze les tot de basis. We laten zien wat de voornaamste verschillen zijn in het terroir waarmee je begrijpt waar de smaak verschillen in wijn nog meer vandaan kunnen komen.

Bodem

Er bestaan verschillende bodemsoorten en grondsoorten als kalk, klei, leisteen, kiezel of zand. Elke bodemsoort of laag heeft andere voedingstoffen die opgehaald worden door de wortels van de wijnstok. Hoe ouder de wijnstok, hoe dieper de wortels reiken, dus andere voedingsstoffen ophalen en op haar beurt weer invloed hebben op het druivenras. Je zult hiermee begrijpen dat een jonge wijnstok niet dezelfde voedingsstoffen uit de bodem haalt dan een veel oudere wijnstok. Het gevolg kan zijn dat een bijvoorbeeld Chardonnay wijn van een jonge aanplant anders smaakt dan een Chardonnay wijn uit een tachtig jaar oude wijngaard.

Klimaat

De weersomstandigheden die ter plaatse gelden zijn zeer belangrijk en kunnen op haar tijd erg gunstig maar ook bijzonder negatief uit kunnen pakken. De wijngaarden in Europa zijn gedurende de winter net als veel andere planten helemaal kaal. Wanneer het voorjaar aanbreekt komen er langzaam knoppen uit de takken die hoe verder het voorjaar vordert ontpoppen tot bloesem. Het is dan belangrijk dat de wijngaard voldoende regenwater krijgt. In de zomermaanden is er sprake van vruchtzetting. Het bloesem wordt dan omgezet in vruchten. De druiven dus. Zonlicht helpen de druiven in de wijngaard goed rijp worden. Om in de finale van het rijpingsproces de druivensuikers, kleur geur en smaakstoffen te optimaliseren is in het najaar een balans tussen dag en nacht temperatuur, zonlicht en regenwater van essentieel belang. Je zult nu ook begrijpen dat wanneer bepaalde weersomstandigheden niet op het goede moment optreden, dit zal zorgen voor onbalans in het rijpingsproces van de druiven. Zo kunnen hele delen van wijngaarden verwoest worden. Denk aan voorjaarsvorst, zomerse hagelbuien of stormachtige regendagen in het najaar.

Ligging van de wijngaard

Wijngaarden kunnen op allerlei manieren gesitueerd zijn. De wijngaard op een helling naar het zuidwesten gericht geniet een ander microklimaat dan de wijngaard op de noordelijke helling van de zelfde berg. We spreken van een microklimaat als de weersomstandigheden die binnen een relatief klein gebied (binnen een cirkel van een paar kilometer) toch van elkaar kunnen verschillen. Wanneer een wijngaard is aangeplant op de top van een heuvel nabij zee kent deze koelere nachten en frisse winden overdag. De lappen wijngaard over het uitgestrekte binnenland genieten doorgaans een heel ander klimaat. Of de wijngaard in een diep dal, waar na zomerse ochtendmisten heersen. Ook dit geeft weer een uniek effect aan de toestand van de druiven.

Kunstmatig Ingrijpen

In sommige gevallen, afhankelijk van wat de wijnwetgeving ter plaatse voorschrijft mag de wijnmaker tegen de natuur in zijn weerstand bieden. Irrigatie is hiervan een goed voorbeeld. De wijngaarden irrigeren is simpelweg de wijngaard kunstmatig van water voorzien. Echter is dit niet overal toegestaan. Ook die manier waarop de stokken staan aangeplant kan weer tot kleine verschillen leiden in de gemoedstoestand van de druiven. Denk hierbij aan de hoeveelheid wijnstokken per vierkante meter in de wijngaard of de snoeiwijze en het moment van bladsnoei.

Veel Succes!

Jocco

Facebook Comments:

Leave A Reply (No comments So Far)

No comments yet

Hide me
Sign up below to join my eNewsletter
Show me